Bøger / faglitteratur

Evaluering i et dialogisk perspektiv


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. juni 2010

af

af

Hans-Christian Uth

d. 23. juni 2010

Bogen henvender sig bredt til professionsudøvere og studerende indenfor skoleområdet. Dens teorifremstilling kan skabe fundament, og dens praksisafsnit kan fungere som værktøj.

Der gives i bogen en kritisk-konstruktiv fremstilling af forholdet mellem den efterhånden fremherskende summative evalueringskultur og den formale kvalitative, som en mere dialogisk evaluering kan understøtte. Bogen behandler emner som: forholdet mellem læringssyn og evaluering, vurdering og skoleudvikling set i et dialogisk perspektiv, dynamisk evaluering af læseforståelse, PISA-resultater i et kvalitativt perspektiv, portfolio som strategi og værktøj. Af bidragydere kan nævnes: Jørgen Frost, Olga Dysthe, Frans Ørsted Andersen, Bente Hagtved og Anni Hensel; en kort beskrivelse af alle forfattere findes sidst i bogen. De fleste kapitler er forsynet med international litteraturliste, og bogen afsluttes med et bilagsafsnit med værktøjer knyttet til bogens praksiskapitel.

En anden kritisk titel i forhold til emnet er Evalueringens spændingsfelter fra 2008. En mere politisk-kritisk tilgang kan findes i Evaluering indefra, 2009, og i Evalueringskultur : et begreb bliver til, 2006. I Årsplanstræet og portfolio, 2007, udfoldes den praktiske del af emnet, og i antologien Evalueringsfaglighed i skolen, 2006, gives et godt overblik over feltet.

Et væsentligt korrektiv til den omsiggribende summative evalueringskultur i folkeskolen.


Læsepædagogen

Årg. 59, nr. 5 (2011)

af

af

Sanne Kjerstein Madsen

Årg. 59, nr. 5 (2011)