Bøger / faglitteratur

Evalueringskultur : et begreb bliver til


Beskrivelse


Begrebet evalueringskultur sættes i sammenhæng med den danske skoletradition og samfundets aktuelle krav til skolen. Forfatteren viser mulighederne og modsætningerne i begrebet. Endelig gives et bud på, hvordan evalueringskultur kan påvirke skolen og lærernes situation.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. apr. 2006

af

af

Martin Hjelmborg

d. 11. apr. 2006

Bogens titel viser en vigtig pointe hos forfatteren: at evaluering ikke blot er et redskab til objektiv måling af en institutions indsats eller et styringsredskab, hvormed man kan beordre en procentlig kvalitetsstigning inden for et bestemt område. Kulturen er en afgørende, usynlig medspiller. Desuden vil virksomhedskulturen ændre sig mod rigidt at gå snævert efter de fastsatte evaluerings-mål. Forfatteren nævner, at polakkerne under kommunismen fremstillede de tungeste møbler i verden. Hvorfor? Fordi evalueringsmålet for produktionen var fastsat i tons. Bogen er primært om evalueringskulturens indførelse i folkeskolen og de følger/problemer, det har haft. Det er ikke en enkel sag at indføre brugbare evalueringsmetoder i skolen, da blot det at finde entydige målemetoder er problematiske, jvf. de omstridte PISA-målinger, som ikke tager højde for folkeskolens formålsparagraf. Som professor ved Syddansk Universitet og med en række værker bag sig om emnet er der tale om en særdeles kompetent forfatter, sine steder meget kritisk overfor politikeres og andre beslutningstageres totale begejstring for evaluering som værktøjet, der løser alle problemer. Bogen er skrevet i et koncentreret, men klart sprog med kun få fagudtryk, hvorfor den kan læses af alle interesserede, beslutningstagere såvel som uddannelsessøgende. Indhold, indledning, litt.liste (engelsk. dansk), om forf.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 14 (2006)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 123, nr. 14 (2006)