Bøger / faglitteratur til børn

Færøerne - et land i Norden


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. dec. 2002

af

af

Lars Aagaard

d. 12. dec. 2002

Her er afløseren for bøger til børns og unges opgaver om Færøerne, bøger som er fra 80'erne eller ældre. Og i litteraturlisten står de stadig anvendelige fra 90'erne, også de lidt lettere. Forfatteren, som tidligere har udfoldet sig inden for tilsvarende emner, har rettet sin bog mod ungdom ned til 12 år og skriver en konkret, velorienteret, underholdende prosa. For eksempel skriver hun om færingernes tidsfornemmelse, at myldretid i Tórshavn er efter og ikke før mødetid kl. 8 om morgenen. Store helsides billeder veksler med mindre billeder, kombineret med tekst i to spalter og en yder-klumme med billedteksterne. Jeg kunne ønske mig en billedkvalitet, som i højere grad gengiver lyset på øerne i havet, emnerne for billederne er dog absolut velvalgte. Vi kommer rundt om øernes historie, sprog, litteratur og kunst, kirkens rolle, trafik, økonomi og erhverv, store og små bysamfund, klima, geologi, planter og dyr. En sides faktaoplysninger befrier teksten for disse oplysninger, et stikordsregister åbner bogen, henvisning til 6 nye bøger (efter 1995) udvider horisonten. Forsiden viser prototypen på en færøsk bygd, bagsiden henviser til forlagsseriens bind om Island, Sverige og Norge.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. dec. 2002

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 12. dec. 2002

Som det var tilfældet med de tidligere bøger i samme serie - om Island, Norge og Sverige - er denne om Færøerne en usædvanlig flot bog, en æstetisk nydelse, især i kraft af de smukke farvefotos, men også på grund af den veltilrettelagte layout, papirkvaliteten, enkelheden, samhørigheden mellem tekst og billeder. For også teksten fremstår som en velskrevet, essayistisk beskrivelse af emnet, snarere end en traditionel geografisk gennemgang. Uden faktabokse, uden statistikker, opgaver eller lignende, men med personlige iagttagelser, en myriade af små, supplerende detaljer, der er med til at udbygge og underbygge beskrivelsen af den færøske kultur og historie. Som de mange færøske ord og udtryk, der er lagt ind i teksten. Teksten er systematisk og traditionelt inddelt i 12 afsnit som historie, befolkning, sprog, tro, trafik, økonomi, bygder, Thorshavn, klima, geologi, plante- og dyreliv, afsluttende med et faktaafsnit, bogliste og register. Læseren får igennem teksten en mere personlig, levende tilgang til Færøerne, hvor de faktuelle oplysninger indgår i en helhed snarere end en flimrende, uengageret opremsning. Glimrende i arbejdet med nordiske lande eller Færøerne fra ca. 6. klasse, eller til selvlæsning.Informationer og udgaver