Bøger / faglitteratur

Fart på dansk - håndbog : undervisning af flersprogede elever


Beskrivelse


Fart på dansk - Håndbog er en hjælp til lærere, pædagoger og studerende, der underviser eller interesserer sig for flersprogede elever i modtagetilbud eller i almenundervisningen. Håndbogen indeholder både kapitler om de overordnede mål for dansk som andetsprog, om sprogtilegnelse og sprogbaseret undervisning og helt konkrete råd og input til hverdagen med flersprogede elever. Bl.a om hvordan man skaber en tryg og forudsigelig hverdag, og om hvordan man etablerer et frugtbart forældresamarbejde. I bogen findes også et idekatalog over læringsaktiviteter, der bl.a. støtter elevernes sprogforståelse, arbejdshukommelse og sociale kompetencer. Bogen bygger på den nyeste viden og forskning om andetsprogsdidaktik.

Anmeldelser (1)


Læsepædagogen

Årg. 65, nr. 5 (2017)

af

af

Sonja Henriksen

Årg. 65, nr. 5 (2017)