Bøger / faglitteratur til børn / encyklopædier

Træer og buske i landskabet


Beskrivelse


Om landskabets geologiske udformning, skovene, landbrugslandet, fugtige områder, heden, klitterne og vejnettet. Beskrivelse af træer og buske fra disse områder, deres biologi, voksesteder og anvendelsesmuligheder samt bestemmelsesnøgle.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Grethe Døpping

d. 18. dec. 2018

Træer og buske i landskabet er en let udvidet og revideret udgave af Træer og buske i skov og hegn fra Politikens naturserie. Formatet er samtidig ændret til det nye, lidt større, som vikender fra de øvrige håndbøger fra Politikens Forlag. Af nyt indhold er der et afsnit, hvor de forskellige vegetationstyper beskrives. Plancherne og plantebeskrivelserne er de samme som i tidligereudgaver, dog er antallet udvidet med 13. Nyt er tillige et register over fagudtryk, register over danske plantenavnes betydning, samt en litteraturfortegnelse. Selv om der er kommet flere bøger omemnet, er denne stadig en god og væsentlig håndbog, som bør findes i bibliotekerne. Ændringerne er dog ikke så store, at det vil være nødvendigt at kassere gamle udgaver.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. apr. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 20. apr. 2005

Dette er 11. udgave af bogen om de træer og buske man kan møde i det danske landskab. For hver af de 135 arter bogen omfatter fortæller teksten om bl.a. udsende, udbredelse og om eventuel anvendelse af veddet. Man får også god hjælp til bestemmelsen af de mange illustrationer i form af silhuettegninger, detailtegninger af fx frø og kogler og smukke farvelagte akvareller. De indledende bestemmelsesnøgler er nogenlunde nemme at bruge også uden særligt botanisk kendskab. Tegningerne er uændret i forhold til tidligere udgaver, men bogen har fået et layoutmæssigt løft, og det er en gevinst at man nu ser tekst og billeder i samme opslag. Der er sket enkelte ajourføringer i teksten. Der findes ingen tilsvarende nyere guide til de danske træer, og bogen er anvendelig for både fagfolk og amatører. Trods de layoutmæssige forbedringer synes jeg ikke det er nødvendigt at kassere pæne eksemplarer af tidligere udgaver.


Ugeskrift for jordbrug

årg 130, nr 23 (1985)

af

af

Peter Munk Plum

årg 130, nr 23 (1985)


Jyllands-posten

d. 1. aug. 1985

af

af

Arne Kronborg

d. 1. aug. 1985


Haven

årg 85, nr 9 (1985)

af

af

Frode Olesen

årg 85, nr 9 (1985)


Skoven

Årg. 30, nr. 11 (1998)

af

af

sf

Årg. 30, nr. 11 (1998)


Skoven

Årg. 37, nr. 10 (2005)

af

Årg. 37, nr. 10 (2005)