Bøger / faglitteratur / bibliografier

Flexisme


Beskrivelse


Flexisme er en ny teori om udviklingen på arbejdsmarkedet, som giver indblik i de emotionelle dilemmaer og paradokser, som følger af udviklingen. Teorien indskriver sig i nutidige debatter om baggrunden for dårligt psykisk arbejdsmiljø og jobusikkerhed og stress på arbejdsmarkedet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. okt. 2018

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 19. okt. 2018

To sociologer beskriver deres nye teori, "flexismen", som den tredje af de arbejdsmarkedsregimer bogen beskriver. Mest til videregående studier, til forskere og til fagforeninger.

Bogen forudsætter tre forskellige arbejdsmarkedsregimer. Den såkaldte "flexicurity-model" efterfulgt af "flexploitation", hvor arbejdsgiverne bevarer fleksibiliteten, mens arbejdstagerne oplever en højere grad af usikkerhed, fx dagpengeforringelser. "Flexismen" er en yderligere forringelse, hvor kritik fx i ældresektoren mødes af krav om robuste medarbejdere og truslen om at blive fyret. Bogen er i tre dele. Første del redegør for de forskellige begreber og former for fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Her ses muligheden for at arbejdstager kan kritisere sin arbejdsplads som en forudsætning for en demokratisk debat. Anden del har overskriften: "En illustrativ case om forholdet mellem forskellige former for oplevet usikkerhed, selvcensur og stress for offentligt og privatansatte." Tredje del redegør for hvad flexisme er som en naturlig udvikling af de andre to modeller. Bogen bygger på forskning og forskningsresultater.

En tankevækkende bog om ændringer på arbejdsmarkedet, som kræver at man er vant til akademisk læsning. Men budskabet om at usikkerhed, selvcensur og frygten for at kritisere forhold på ens arbejdsplads, giver stress, er vigtigere end nogensinde.

En anden relevant bog, dog kun om flexicurity er Dansk flexicurity.


Social kritik

Årg. 31, nr. 157 (2019)

af

af

Peter Bundesen

Årg. 31, nr. 157 (2019)