Bøger / faglitteratur / ordbøger

Forstå fremtiden : hvad betyder eksponentiel acceleration for dig?


Beskrivelse


Debatbog om hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens har udviklet sig, samt en præsentation af en metode til at forstå og udnytte den teknologiske udvikling.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 2014

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 1. okt. 2014

Virksomhedsejere, iværksættere og generelt interesserede i samfundets fremtidsudsigter, hvad angår ny teknologi, får her et bud på at forstå udviklingen.

Forfatterne er hhv. cand.polit. og cand.scient.soc. med erfaring bl.a. fra arbejde i forskellige tænketanke. Fokus er de digitale teknologier som i de seneste årtier har haft en eksplosiv vækst - eksponentiel acceleration. Sigtet med bogen er dels at beskrive, hvilken type teknologi det er, hvordan den har udviklet sig og hvilke erfaringer man kan uddrage af vækstfænomenerne. Bogen spår ikke om fremtiden, men postulerer at vi kan forvente mere af dem i fremtiden. Bogen beskriver således nutiden og historien bag kunstig intelligens, bioteknologi og nanoteknologi. Herunder robotter, computere mm. Afslutningsvis et bud på konsekvenserne for forskellige samfundsområder. Forfatterne har valgt den positive indfaldsvinkel til teknologien. Sprogligt og indholdsmæssigt bredt forståelig.

I sammenligning med den righoldige litteratur om emnet forholder denne sig mere neutralt end fx den Google-påvirkede Den nye digitale tidsalder (2014). Den lægger sig mere op ad Fremtiden (2013) og Porten til fremtiden (2012).

Essayistisk formuleret debatbog som opfordrer til at tilvænne sig stadig nye, uforudsete teknologier.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. mar. 2018

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 27. mar. 2018

Vil du forstå fremtiden? Så læs denne tankevækkende bog om, hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens kommer til at accelerere eksponentielt og skabe fundamentet for store forandringer i verden. For alle med interesse for teknologi og samfundsudviklingen.

Bogen er inddelt i tre dele. Første del forklarer skiftet fra lineær til eksponentiel vækst, som er central for at forstå den digitale revolution, og også helt afgørende for den periode, vi nu bevæger os ind i. Anden del beskæftiger sig med udviklingen inden for informationsteknologi, kunstig intelligens, 3D print, bioteknologi og nanoteknologi, mens tredje del stiller skarpt på de konsekvenser, som den teknologiske udvikling får for centrale områder som uddannelse, arbejdsliv, energi og sundhed. Jannick B. Pedersen er bestyrelsesformand i FranklinCovey Danmark og business angel. Anders Hvid er bl.a. medstifter og CEO af DARE DISRUPT.

Bogen forklarer fint og lettilgængeligt paradigmeskiftet fra lineær til eksponentiel vækst/tankegang. Man forstår, at den teknologiske udvikling accelererer eksponentielt, at det ene paradigme vil afløse det andet, og at både individer og virksomheder i tide, dvs. nu, må ruste og indstille sig på en radikalt anderledes verden.

I forhold til 1. udgaven, Forstå fremtiden, har bogen gennemgået en generel opdatering og fået tilføjet et afsnit om 3D print ved Märtha Rehnberg, co-founder af BLOC.