Bøger / faglitteratur / vejledninger

Fototeknik


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

2008

For amatørfotografen der vil lære at bruge det digitale spejlreflekskameras forskellige værktøjer. Alle med interesse for det at fotografere kan være med her. Titel og omslag signalerer ganske godt indhold hvorfor bogen næppe behøver nogen nærmere formidling.

Casper Tybjerg er en anerkendt fotojournalist i hvis kølvand man finder publikationer, fotopriser m.v. Bogen tager imidlertid et lidt andet afsæt, idet Tybjerg mener at vejen til de gode billeder forudsætter grundlæggende forståelse for og viden om fototeknikkens "byggeklodser": blænde, lukkertid, dybdeskarphed, fokus, lysmåling, ISO m.v. samt deres indbyrdes afhængighed og samspil. Emner der også var at finde i de før-digitale fotoudgivelser! Tybjerg gennemgår stoffet klart og forbilledligt med fine ledsagende fotos der vidner om at næsten intet syntes umuligt når det kommer til fotografi.

Litteraturen om digital fotografering er efterhånden godt med. Der kan nævnes Tybjergs egen Fotobogen, 2006, nu at betragte som en basisbog som nærværende "tema"-udgivelse knytter an til. Endelig er der fx også Politikens store bog om digital foto, 2005, og Ashehougs bog om fotografi, 2006. Begge skrevet af Tom Ang, hvilket måske meget godt illustrerer, at de fleste bøger om emnet har et vist (naturligt!) overlap.

Trods sit afsæt i det digitale kamera en "back to basis"-udgivelse der bibringer amatørfotograf og læser basal og nødvendig fototeknisk viden, som oftest en nødvendig forudsætning for det perfekte billede.