Bøger / faglitteratur

Fremmedsprog i gymnasiet : teori, praksis og udsyn


Beskrivelse


Sprog er betydning og indsigt. Både i undervisningen, i erhvervslivet, i kulturen og i den helt almindelige menneskelige kommunikation. Stærke sprogkompetencer skal understøtte personlig interkulturel kompetence, frugtbare kulturmøder og en nuanceret internationalisering. Sprog giver adgang til verden og til gensidig forståelse. Denne bog handler om sproglæring og sprogundervisning. Den er blevet til som udløber af et samarbejdsprojekt mellem sproglærere i gymnasieskolen og sprogforskere fra universitetet, og den udfordrer sprogfagenes sædvanlige mønstre for at nå frem til andre og nye livskraftige indsigter og praksisser, på baggrund af forskningsbaseret viden. Forfatterne når vidt omkring inden for sprogundervisningen. De tager fat på nogle af sprogfagenes kerneområder i dag, på sprogfagenes rolle i fagrækken, på innovativ undervisning, med og uden teknologi og digitale medier. I bogen understreges det, hvor betydningsfuld lærernes grundlæggende sprogsyn og læringssyn er. På den baggrund kan man i bogen finde inspiration til at arbejde med kommunikative og kognitive tilgange til sproget, opgavetyper, feedback, sprogfærdigheder samt interkulturel kompetence. Motivation, progression, differentiering og lærernes professionelle udvikling står ligeledes centralt i bogen. Endelig tager forfatterne fat på sprogenes rolle i overgangen til andre fag og på sprogenes generelle betydning for livet uden for skolen.

Anmeldelser (1)