Bøger / faglitteratur

Frimureri : symboler, hemmeligheder, betydning


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Kent Skov

2006

Grundig og seriøs gennemgang af frimurerordenens historie og ritualverden. Bogen er oversat fra engelsk, og forfatteren kender frimurerordenen indefra. MacNulty har selv været frimurer i mere end 40 år og er medlem af loger i både England og USA og kender således indgående ordenens detaljerige og komplicerede historie. Det er en indbydende og rigt og flot illustreret bog med et væld af fotos af personer, situationer, rituelle genstande og lokaler samt gamle stik og tegninger fra frimurerordenens historie. Bogen er bygget op i hovedafsnit med en introduktion, der beskriver baggrunden for ordenens tilblivelse blandt æstetisk og esoterisk-religiøst interesserede håndværkere i midten af 1700-tallets England og Frankrig samt dens mytiske inspiration fra fx Tempelridderne. Frimureriet definerer sig som en verdslig broderorden for mænd, der har til formål at fremme barmhjertighed mellem mennesker, og som er organiseret i et kompliceret system omkring storloger i de enkelte lande eller stater. Bogen giver derudover i særskilte kapitler beskrivelser af ordenens historie, systemet med laug og højere grader, de "hemmelige" symboler og relationerne til det omgivende samfund. Derefter følger kapitler om de gåder og ritualer, der altid har optaget udenforstående. Sidst er der et afsnit om fremtrædende frimurere gennem tiden og et særligt kapitel om frimureriet i Danmark. Register.


Politiken

d. 30. dec. 2006

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 30. dec. 2006


Bogmarkedet

Årg. 152, nr. 22 (2006)

af

af

Jannik Lunn

Årg. 152, nr. 22 (2006)Informationer og udgaver