Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Fugle i Grønland


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. jan. 2003

af

af

Søren Brunbech

d. 27. jan. 2003

I denne bog om det grønlandske fugleliv beskrives de 85 fuglearter man kan se i den grønlandske natur. Jon Fjeldsås gode farvetegninger af fuglene i forskellige situationer ledsages af oplysninger om feltkendetegn, levevis og trækforhold og af små grønlandskort der viser udbredelsen. Efter artsgennemgangen følger nogle generelle afsnit om arktiske fugle, deres forskellige levesteder i Grønland, og de trusler de er udsat for, og der er en gennemgang af de nye skærpede fredningsregler. Grønland kom i internationalt kritisk søgelys efter at bl.a. Kjeld Hansen i Farvel til Grønlands natur (2001) havde påvist hvordan den hårde og uregulerede fritidsjagt var en trussel mod fuglebestanden, og bogen, der støttes af Grønlands hjemmestyre, og også udkommer i en grønlandsk udgave, skal utvivlsomt ses som et forsøg på at skabe større forståelse i Grønland for fuglene som en vigtig naturresurse for landet. I Benny Génsbøls Grønlands dyr og planter (1998) finder man en tilsvarende beskrivelse med feltkendetegn af de grønlandske fugle. Bogen er en god introduktion til fuglelivet i Grønland, og den er oplagt at have med i bagagen for alle der er så heldige at skulle til Grønland.


Dansk Ornithologisk Forenings tidsskrift

Årg. 97, nr. 2 (2003)

af

af

Carsen Egevang

Årg. 97, nr. 2 (2003)