Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Politikens store fuglebog


Beskrivelse


Beskrivelse af 344 fuglearter i Danmark og Skandinavien med omtale af udseende, levested, levevis, træk, overvintring samt levevilkår og status i Danmark.

Anmeldelser (21)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. aug. 1998

af

af

Søren Møller

d. 25. aug. 1998

Ny udgave af en af de mest fyldige og smukkeste danske fuglebøger. Førsteudgaven udkom i 1994. Der er indledende afsnit generelt om fugle og natur, ornitologi og fuglelivet året rundt. Hoveddelen er en gennemgang af alle danske fuglearter. Hver art vises på én til tre tydelige farvetegninger og beskrives med udseende, bestand, levevis og trækforhold. I små indskudte afsnit fortælles om særlige, interessante, tværgående emner. I forhold til førsteudgaven er de indledende afsnits kort og tabeller justeret en smule og i hoveddelen er enkelte arters bestandstal opdateret. Desuden er der ved hver fuglegruppe indsat et kapitel om gruppen generelt. I den ny udgave er der indlagt en cd med stemmer af de 95 mest almindelige fugle, bl.a. stemmerne fra den række af små sangere, som er svære at artsbestemme alene på udseendet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

I indledningen er der afsnit om de vilde danske fugles liv og vilkår i et gennem tiderne skiftende dansk landskab, noget om fuglelivet året rundt og gode råd for fuglekiggere. Det heleillustreret med tabeller, landkort og farvefotos. Så følger hoveddelen, der indeholder samtlige ca. 300 arter, der findes i Danmark. Hver art vises i en farvetegning, i nogle tilfælde en tegning afhvert køn og en af fuglen i flugten. Hver art omtales med dens udseende, forekomst, biotop, levevis og trækforhold. Der sluttes med artsregister og litteraturliste. Det indledende afsnit er enop-til-dato og godt illustreret introduktion til fugleliv og ornitologi i Danmark. Hoveddelens illustrationer er af meget fin kvalitet. De er genbrug fra Politikens Fuglebog 1984 og 3-bindsværketFugle fra skov, krat og have, m.fl. 1973-1974. Lay-out'en er moderne og på overskuelig vis er billede og tekst samlet i ét opslag. Artsbeskrivelserne er mellemlange sammenlignet med andrefuglebøger, længere end f.x. Fugle ifarver, 1993. Formatet er lidt større uden dog at blive ubærligt.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Ny fuglebog af ren dansk oprindelse. Forfatter og tegner er i forvejen kendt for flere andre bøger om fugle. Bogen indledes med kapitler om fuglenes situation i dagens Danmark, omvidenskabelige undersøgelser, fugleiagttagelse og om de muligheder for naturoplevelser, der findes i alle årets måneder. Dette indledende afsnit er illustreret med farvefotografier samt diversekort og tabeller. Herefter følger artsbeskrivelser af 282 fugle, der enten yngler i Danmark eller er set hvert år gennem de seneste ti år. For hver art fortælles om udseende, status i Danmark,levested, levevis og træk / overvintring. Indimellem beskrivelserne findes små faktaafsnit, der behandler interessante, tværgående emner. Illustrationerne består af gode, store farvetegninger. Endel er genbrugsbilleder fra Politikens Fuglebog. Bogen har en klar, smuk og oversigtig layout. Den giver god viden om vore arter og indeholder oplysninger om de nyeste fugleundersøgelser. Og der ervirkelig sket meget på området desenere år. På skolebiblioteket kan den indgå på linje med andre fuglehåndbøger. Kan læses af elever fra 6. klassetrin. Der findes i forvejen mange bøger om emnetf.eks. Politikens Fuglebog ( 1984), derer knap så omfattende, idet den kun beskriver de 110 almindeligste arter og tobindsværket Fuglene i Danmark (1989), der formidler megen viden om de enkeltearter.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. nov. 2004

af

af

Søren Brunbech

d. 10. nov. 2004

Bogen omtaler samtlige de 316 fuglearter der kan betragtes som regelmæssige i Norden, samt yderligere 28 mere sjældne. Hver art præsenteres på én side med fra en til fire farveakvareller og med en tekst af den kompetente fuglemand Tommy Dybbro, der beskriver adfærd og udseende, og i bokse standardiserede oplysninger om bl.a. størrelse, rugetid, levealder og trækadfærd. Politikens store fuglebog er siden 1994 kommet i to udgaver og adskillige oplag. Denne tredje udgave adskiller sig væsentligt fra forgængerne. Formatet er blevet udvidet; teksterne, også de indledende generelle afsnit om fugle og fuglekikkeri, er nyskrevne, men vigtigst er at vi nu har fået mere end 1000 helt nye akvareller af fugle i forskellige situationer, fremstillet med kunstnerisk sans og med stor viden om fuglene af Carl Christian Tofte. Det er blevet til en meget smuk fuglebog som både begyndere og de mere erfarne fugleinteresserede vil have fornøjelse af at bladre i, og som kan bruges både til identifikation og som status for arternes optræden i Danmark. Der er ingen grund til at kassere pæne eksemplarer af den tidligere udgave.


Folkeskolen

Årg. 122, nr. 17 (2005)

af

af

Niels Peter Riising

Årg. 122, nr. 17 (2005)


Jyllands-posten

d. 12. sep. 1998

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 12. sep. 1998


Kristeligt dagblad

d. 12. nov. 2008

af

af

Bente Clausen

d. 12. nov. 2008


Politiken

d. 11. dec. 2004

af

af

Søren Ryge Petersen

d. 11. dec. 2004


Jæger

Årg. 7, nr. 12 (1998)

af

af

Carsten Dahl-Hansen

Årg. 7, nr. 12 (1998)


Gymnasieskolen

Årg. 81, nr. 19 (1998)

af

af

Marianne Frøsig

Årg. 81, nr. 19 (1998)


Kaskelot ps

1998, nr. 3

af

af

Jens Ole Ravn-Nielsen

1998, nr. 3


Politiken

d. 30. nov. 1994

af

af

Søren Ryge Petersen

d. 30. nov. 1994


Kaskelot ps

1994, nr. 4

af

af

J. O. Ravn-Nielsen

1994, nr. 4


Jæger

Årg. 3, nr. 12 (1994)

af

af

Martin Højsgaard

Årg. 3, nr. 12 (1994)


Flora og fauna

Årg. 103, h. 4 (1997)

af

af

Ernst Torp

Årg. 103, h. 4 (1997)


Jyllands-posten

d. 29. okt. 1994

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 29. okt. 1994


Dyrevennen

1994, nr. 6

af

af

Kevin Malle

1994, nr. 6


Dansk Ornithologisk Forenings tidsskrift

Årg. 89, nr. 4 (1995)

af

af

Hans Harrestrup Andersen

Årg. 89, nr. 4 (1995)


Kristeligt dagblad

d. 2. nov. 1994

af

af

Hans Harrestrup Andersen

d. 2. nov. 1994


Kaskelot

Nr. 153 (2005)

af

af

Erik Riis Svendsen

Nr. 153 (2005)