Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Fugleatlas : de danske ynglefugles udbredelse 2014-2017


Beskrivelse


Bliv klogere på de danske ynglefugles udbredelse med dette imponerende værk. For det fugleinteresserede publikum.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2020

af

af

Martin Jørgensen

d. 17. dec. 2020

Bliv klogere på de danske ynglefugles udbredelse med dette imponerende værk. For det fugleinteresserede publikum.

"Fugleatlas" præsenterer et overblik over udbredelsen af ynglefuglene i Danmark. Datagrundlaget for bogen er citizen science-projektet Atlas III, som er sat i søen af Dansk Ornitologisk Forening. Her har man indsamlet en stor mængde fugledata, indsamlet af ca. 1500 observatører, der har været i felten. Bogen er delt i to. Første del behandler de overordnede tendenser, der er dukket op i forbindelse med Atlas III-projektets data, som fx artsrigdom, og miljøforhold. Anden del drejer sig om Danmarks ynglefugle, hvor 210 arter samt en række usikre arter behandles. Alle arter gennemgås ud fra samme skabelon, hvor tallene fra Atlas I og II er vigtige sammenligningsparametre. Det resulterer i en status på den danske fuglefauna igennem de sidste 40 år, hvor der beskrives fx udbredelse, bestand, status og tendenser for fremtiden, samt en grundig beskrivelse af ynglende arter. Afslutningsvis kilde-, metode- og reference-afsnit.

Fugleatlas er med 5,3 kilo og 840 sider simpelthen en imponerende udgivelse. Både når man ser på mængden af informationer, der bliver præsenteret, men også den fysiske udformning. En flot og stor udgivelse, der kun kan betegnes som et regulært højdepunkt indenfor danske ornitologiske udgivelser. Anbefales på det varmeste.

Fuglenes Danmark behandler Atlas II-projektet.


Jæger

Årg. 30, nr. 3 (2021)

af

af

Niels Søndergaard

Årg. 30, nr. 3 (2021)