Bøger / faglitteratur / lærebøger

Globaløkonomi til marketing og service


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Globaløkonomi til marketing og service er baseret på Makroøkonomi og mikroøkonomi – videregående uddannelser. Den er tilpasset den nye studieordning på markedsføringsøkonom og studieordningen på serviceøkonom. Globaløkonomi giver læseren de grundlæggende værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomiske problemstillinger samt en forståelse for de samfundsøkonomiske sammenhænge. Den økonomiske teori bliver forklaret og kombineret med eksempler fra den virkelige verden. Bogen indledes med et kapitel om økonomisk analyse, og er derefter opdelt i fire dele. Hovedtemaet i den første del af bogen er prisdannelse i forskellige markedssituationer og ved forskellige offentlige indgreb. I anden del koncentrerer bogen sig om arbejdsmarkedet og den globale udvikling, herunder internationale handel og internationale samarbejder. Derefter rettes fokus i tredje del mod de makroøkonomiske mål, nationalindkomsten og udenrigshandelen. Til sidst analyses rentedannelsen og den økonomiske politik, bl.a. strukturpolitik og stabiliseringspolitik.

Indhold

Generel prisdannelse for goder (Markedsprisdannelsen ; Forbrugeren ; Producenten ; Prisdannelsen under fuldkommen konkurrence ; Prisdannelse under fuldkommen konkurrence ; Offentligt indgreb i prisdannelsen) ; Arbejdsmarkedet og international økonomi (Befolkning og arbejdsmarked ; International handelsteori ; International handelspolitik og globalisering) ; Makroøkonomiske mål, nationalindkomst og udenrigshandel (Den makroøkonomiske udvikling ; Nationalregnskab og indkomstdannelse ; udenrigsøkonomi) ; Rentedannelsen og økonomisk politik (Varemarkedet og finanspolitikken ; Pengepolitik og rentedannelse ; Økonomiens langsigtede potentiale og strukturpolitikken ; Stabilieringspolitik i SE-SU-modellen)