Bøger / faglitteratur

Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer


Beskrivelse


Om hvordan man laver og gennemfører en spørgeskemaundersøgelse - lige fra problemformulering til valg af metode, tolkning og offentliggørelse af resultater.