Bøger / faglitteratur

Gymnasiepædagogik - en grundbog


Beskrivelse


Bogen præsenterer en sammenhængende forståelse af læring, fag, undervisning og organisation på det gymnasiale område på baggrund af gymnasiereform 2017.
Bogens forfattere inddrager de seneste års omfattende empiriske forskning inden for det gymnasiale felt. De kæder teori og praksis tæt sammen og giver en række forskellie bud på, hvad god gymnasial pædagogik er, og hvordan denne pædagogik er en del af skolens samlede aktiviteter.