Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Hjemløshed i Danmark 2013 : national kortlægning


Beskrivelse


Rapporten beskriver en fortsat stigning i det samlede antal af hjemløse borgere, fra 5290 i 2011 til 5820 i 2013. Det er især i de københavnske omegnskommuner, at hjemløsheden er steget. Hovedårsagen til stigningen er mangel på boliger. Kortlægningen viser også, at antallet af hjemløse unge og antallet af hjemløse borgere med psykisk sygdom fortsat stiger. Hver femte hjemløs er et ungt menneske mellem 18 og 24 år, og næsten halvdelen af alle hjemløse borgere har en psykisk sygdom. Samtidig viser kortlægningen, at mindre end én ud af tre hjemløse borgere har en støtteperson, der kan hjælpe med at skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger.