Bøger / faglitteratur / øvelser

Hvad du ønsker, skal du få


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. juni 2011

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 20. juni 2011

Bogen vil især tiltrække spirituelt interesserede. Her er dog leveregler, som kan interessere en bredere kreds.

Her bygges på teorien om tiltrækning. Først skal den enkelte dog if. Maria Dahl gøre sig mentalt klar til at binde an med opgaven at ønske sig virkeligheden forandret. Her indledes med afsnit om den spirituelle virkelighed, visualisering og meditation. Herefter omtales begrebet frekvens, som er en form for tillid til og glæde over verden. Det lange midterafsnit handler om, hvordan man øger sin frekvens ved at øge sit selvværd og ved at være opmærksom over for sine omgivelser. Her er bl.a. afsnit om, hvordan man tackler sin egen misundelse og egoisme. Endelig når vi frem til ønskerne. Man kan let føle sig tiltrukket af tanken om at skabe sin egen virkelighed. Derfor er det også på sin plads med afsnittene om sygdom, ulykke, katastrofer etc. Litt.liste.

Sammenlignet med Gill Edwards' Livet er en gave, 2009, forekommer denne i mange afsnit jordnær og praktisk i forhold til ønskernes opfyldelse. Her kan den i nogen grad fungere som en "Emma Gad", hvor det gode liv kommer inden for rækkevidde ved sunde værdier og god opførsel. Andre steder beskrives den spirituelle virkelighed, som man finder den i anden litteratur om det emne.

Bogen svinger mellem det jordnære og snusfornuftige og de mere vidtløftige teorier og praksisser. Det må bero på et spørgsmål om temperament og tro, hvordan man selv modtager budskabet, da vi her befinder os på den målbare virkeligheds overdrev.