Bøger / faglitteratur

Hvilket velfærdssamfund?


Beskrivelse


Med særligt fokus på børn og opvækstvilkår stiller Pernille Rosenkrantz-Theil, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, kritiske spørgsmål til velfærdsstaten i sin nuværende form, og kommer med konstruktive løsningsforslag.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2019

af

af

Sanne Mendel

d. 25. feb. 2019

Pernille Rosenkrantz-Theil, som er folketingsmedlem for Socialdemokraterne, stiller spørgsmålstegn ved velfærdsstaten, da den, ifølge hende, svigter de mest udsatte i samfundet, skaber sociale skel og negligerer sociale og mentale problemer i samfundet. For læsere som interesserer sig for politik.

Bogen består af 5 dele. Del 1: Løn og fattigdom med fokus på mønsterbrydere og mønstre. Del 2: Psykisk mistrivsel, som belyser konsekvenserne ved psykiske lidelser som stress, angst og depression og hvilke forandringer og mål i samfundet, der kan skabe bedre livsvilkår for de voksne som mistrives. Del 3: Sociale problemer, hvor kapitlet tager afsæt i bl.a. skilsmisseproblemer, seksuelt misbrug og anbragte børn. Del 4: De store rammer, som ser på samfundet i et støre perspektiv ift. boligkvarterer, skoler og uddannelsesforhold. Del 5: Sociale investeringer, som særligt gennemgår regnemodellen SØM, der er forfatterens bud på et strukturelt værktøj, som, sammen med Den Sociale Investeringsfond, kan bruges til at løsrive et større pengebeløb, som kan bruges på de sociale investeringsprogrammer.

Velskrevet og aktuel bog, som tør stille spørgsmål og være kritisk. Bogen stiller med en række konstruktive løsningsforslag, og Rosenkrantz-Theil har meget på hjerte. En anbefalelsesværdig bog.

Hvis man ønsker at læse mere om det danske velfærdssamfund, så kan bogen Har velfærdssamfundet en fremtid? af Torben M. Andersen anbefales.


Information

d. 15. feb. 2019

af

af

Mette-Line Thorup

d. 15. feb. 2019Informationer og udgaver