Bøger / faglitteratur

Hvordan demokratiserer vi EU? : debatoplæg om EU's demokrati


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2017

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 7. nov. 2017

Kvalificeret indspark i debatten om hvordan EU bliver mere demokratisk. For læsere med interesse for EU og unionens fremtid.

Bogen analyserer EU's demokratiske udfordringer ud fra fire basale krav til et demokrati som i en eller anden form findes i EU's traktatgrundlag: Kan borgerne holde politikere og beslutningstagere til ansvar? Er alle interesser rimeligt repræsenteret i EU? Kan borgerne deltage og få indflydelse på konkrete politiske beslutninger i EU? Er de politiske beslutninger i overensstemmelse med flertallets ønsker? Det drejer sig altså ikke kun om at fastslå EU's retning og den politik, der skal føres, afgørende er også, hvordan landenes befolkninger får en klarere rolle som bygherrer i det europæiske hus. Bogen udgives af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), hvis mål det er at kvalificere den offentlige debat om EU. Tekst af forskellige bidragsydere, hovedsageligt fra DEO. En del af serien "Samfundstanker".

Et væsentligt indspark i den aktuelle debat om hvad EU skal gøre for at styrke demokratiet og sikre fremtiden. Det er en lille bog, men den giver alligevel en fin baggrundsviden om demokratiforståelse og fremsætter løsningsforlag, fx i forhold til parlamentarisk kontrol og muligheder for borgerinddragelse i beslutningsprocesserne. God, moderne folkeoplysning som inspirerer til debat og diskussion.

Bogen kan anvendes på lige fod med de andre bind i serien "Samfundstanker", fx Kan EU redde klimaet?Er fri bevægelighed EU's fremtid? og Er fri bevægelighed EU's fremtid?Bogen kan anvendes på lige fod med de andre bind i serien "Samfundstanker", fx Kan EU redde klimaet? og .