Bøger / faglitteratur / essays

Hvorfor krig?


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2003

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 7. nov. 2003

Pamflet med en kort brevveksling mellem Einstein og Freud, atomfysikeren og psykologen. Baggrunden er at Folkeforbundet i 1932 bad Einstein drøfte et selvvalgt emne med en selvvalgt person. Han valgte emnet "hvorfor krig?" og personen Freud. Han beder i et kort brev fra juli 1932 Freud bruge sin indsigt i menneskets driftsliv, vilje og følelser til at forklare staternes manglende vilje til at skabe fred. Freud svarer i et noget længere brev samme år. Dels nogle historiske og sociologiske forklaringer, dels driftslæren: eksistensen af en erotisk drift og en destruktiv drift. Derudover indeholder bogen en udateret tekst af Asimov (sandsynligvis fra 1972) om befolkningstilvæksten og advarsler om at udviklingen vil bryde sammen før år 2000 hvis der ikke sker noget. Bogen er let og hurtigt læst og beretter om bekymringen for krig hos to af det 20. århundredes mest fremtrædende personligheder. Emnet er i øvrigt dækket mere dybtgående af talrige senere personligheder.Informationer og udgaver