Bøger / faglitteratur

Inddragelse af børns perspektiver i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer


Beskrivelse


Temahæfte udviklet på baggrund af erfaringer fra inspirationsprogram om styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis. Find inspiration til, hvordan børns perspektiver kan inddrages i tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis. Behandler cases fra dagtilbud, men er også relevant inspiration for skoler.