Bøger / faglitteratur

Indeklima og skimmel


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2001

af

af

Knud Weile

d. 13. nov. 2001

Ifølge bogens forfatter er skimmel i vore velisolerede og tætte huse et stadigt voksende problem. Hans bog er en ren gyser med en saglig tekstdel og tydelige farvefotografier som dokumentation for de skimmelangreb, der forekommer i våde huse på grund af manglende ventilation, brug af sårbare byggematerialer og mangelfuld vedligeholdelse og rengøring. De truende skimmeltyper gennemgås med særlig vægt på deres synlige og lugtmæssige spor og deres sygdomsfremkaldende egenskaber, ligesom forskellige analysemetoder til afsløring og måling af skimmelangreb og mulighederne for at udbedre opståede skader beskrives grundigt. Det er først og fremmest en bog for fagfolk og specialister til intern brug i byggebranchen og til præsentation af den faglige viden og kunnen hos udgiveren, Hussvamp Laboratoriet, hvis erfa-blade og litteratur om fugtgener, svamp og alger den supplerer. På bibliotekerne kan vi bruge denne krævende fagbog til lånere, der selv tør efterforske fugt- og byggeskader eller vil se eksperterne i kortene, når der foretages indeklimaundersøgelser.


Jyllands-posten

d. 31. jan. 2002

af

af

Carl J. Buus

d. 31. jan. 2002