Bøger / faglitteratur

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger


Beskrivelse


Anvisningen gennemgår en metode til gennemførelse af en tildstandsvurdering af fugt og skimmelsvampevækst i bygninger. Anvisningen indeholder en række checkskemaer til praktisk brug ved undersøgelsen, samt en vejledning i, hvordan man kan foretage den sundhedsmæssige og byggetekniske vurdering af undersøgelsens resultater.