Bøger / faglitteratur

Inkluderende klasseledelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om inklusion og klasseledelse. Samler op på eksisterende viden og sætter perspektiver på praksisudvikling.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. apr. 2015

af

af

Hans-Christian Uth

d. 10. apr. 2015

I strømmen af bøger om inklusion og klasseledelse udkommer denne sammenfattende titel, som både samler op på eksisterende viden og sætter perspektiver på praksisudvikling. For lærerstuderende, lærere, vejledere og konsulenter i grundskolen.

Bogens indhold falder i fire hovedafsnit. Først gives et overblik over eksisterende viden om inkluderende klasseledelse, som anskues ud fra tre perspektiver. Dernæst udfoldes - på baggrund af en ph.d.-afhandling - fire grundlæggende dimensioner for inkluderende klasseledelse, hvorefter tre skolers - forskellige - udviklingsprojekter beskrives og diskuteres. Endelig gives der forskellig inspiration til det videre praksisarbejde i skolerne. Bogen rummer mange oversigter, diagrammer og casebeskrivelser, og den afsluttes med både international litteraturliste samt forslag til videre læsning og inspirationsmateriale.

Fagligt velfunderet beskrivelse af et felt, som får stadig større bevågenhed. Dens kombination af forskningsbeskrivelse og beskrivelse af praksisudvikling vil være relevant for mange professionsudøvere.

Andre nyere titler, som omhandler både inklusion og klasseledelse er Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationerLedelse af differentieret undervisning og Ledelse af differentieret undervisningAndre nyere titler, som omhandler både inklusion og klasseledelse er Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 29. juni 2015

af

af

Christina Krolmer

d. 29. juni 2015


Specialpædagogik

Årg. 37, nr. 3/4 (2017)

af

af

Brian Degn Mårtensson

Årg. 37, nr. 3/4 (2017)