Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Inklusionsindsatser i folkeskolen : resultater fra to lodtrækningsforsøg


Beskrivelse


Præsentation af en effektevaluering af to inklusionsindsatser i forbindelse med følgeforskningsprojektet "Inklusionspanelet" der har til formål at følge danske folkeskolers arbejde med inklusion.