Bøger / faglitteratur

Juraspecialet : en håndbog


Beskrivelse


Bogens udgangspunkt er forfatterens erfaringer med kurset "Introduktion til specialeskrivning" og med konkret vejledning på jurastudiet. Ambitionen er i det store og hele at inspirere læseren til at reflektere over sin skriveproces og introducere ideer, teknikker og værktøjer, der forhåbentlig vil lette arbejdet med specialeskrivningen. Bogen skal ikke betragtes som en skabelon at skrive specialet efter, men er et supplement til den konkrete og individuelle vejledning, der selvfølgeligt hører med til specialeskrivningsforløbet. Hvis man ønsker at udforske området omkring specialeskrivning yderligere, findes der en fyldestgørende litteraturliste til slut i bogen.