Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Juridisk metodelære


Beskrivelse


I bogen beskrives de grundlæggende træk ved den praktiske og teoretiske retskildelære. Der gives svar på fem spørgsmål: Hvad er en retskilde? Hvorfor anvendes retskilder? Hvordan benyttes retskilder? Hvor er retskilderne? Hvorledes findes retskilderne? I bogen sættes yderligere fokus på følgende emner: - internationaliseringens betydning for den juridiske metode - digitaliseringens konsekvenser for juridisk metode - juristens funktioner og ansvar - retfærdighed - retspolitik - civilprocessens grundlæggende principper.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 136, nr. 4 (2002)

af

af

Jørgen Dalberg-Larsen

Årg. 136, nr. 4 (2002)