Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Kan daginstitutioner gøre en forskel? : fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv


Beskrivelse


Vuggestue- og børnehavepædagoger kan ofte se, hvilke børn der er socialt udsatte og som følge af en negativ social arv vil have færre muligheder end andre børn gennem hele opvæksten. Denne rapport belyser ud fra kvantitative og kvalitative data daginstitutionernes muligheder for at hjælpe de socialt udsatte børn bedre på vej i livet.