Bøger / faglitteratur

Kompendium i retssystemet og juridisk metode


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Det retlige landskab (Retten ; Retssystemet og dets institutioner ; Den juridiske profession ; Juraens discipliner ; Regeltyper og reguleringsformål ; Juraens problemstilling) ; Retten i kontekst (Ret og samfund ; Retfærdighed ; Ansvar og valg ; Retspolitik) ; Rettens metoder og kilder (Retskilder ; Retsforskriften ; Afgørelsen ; Øvrige retskilder ; Rettens sprog ; Retskilders fortolkning)