Bøger / faglitteratur

Konspirationsteoretikere : typer, trin, terror


Beskrivelse


Hvad kendetegner konspirationsteoretikere? Bogen kan læses af alle med interesse for ophavet til fake news og konspirationsteorier, og den vil være velegnet til udarbejdelse af opgaver på gymnasialt niveau og op.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2022

af

af

Louise Urban Andersen

d. 26. aug. 2022

Hvad kendetegner konspirationsteoretikere? Bogen kan læses af alle med interesse for ophavet til fake news og konspirationsteorier, og den vil være velegnet til udarbejdelse af opgaver på gymnasialt niveau og op.

Baggrundsafsnittet skitserer kort fænomenet konspirationsteorier og det samfundsmæssigt problematiske i deres eksistens. Herefter gennemgås de tre forskellige typer konspirationsteoretikere: Novice, prædikant og kriger. For hver type gennemgås evnen til at lytte og ytre sig, samt hvordan de håndteres bedst i en debat. Den falske debat, altså den form for debat, hvor der ikke ønskes forståelse, men udelukkende kontrol, gennemgås i 5 trin, og der gives konkrete eksempler på de 5 trin fra virkelighedens verden. Derefter gennemgås den fokuserede dialog, som er modpolen til den falske debat. Bogens sidste afsnit koncentrerer sig om sammenhængen mellem konspirationsteorier og terrorisme/konspirationsteoretikere og terrorister, og der er fokus på bl.a. religiøs, politisk og etnisk terror. Bogen afsluttes med en kildeliste.

En virkelig brugbar bog, der kort og præcist giver et indblik i de træk, der er gennemgående for de forskellige typer af konspirationsteoretikere. Bogen vil være velegnet til brug ved større opgaver på gymnasieniveau.

Om konspirationsteori som fænomen findes også Den skjulte sandhed.