Bøger / faglitteratur

Kreativ procesledelse : nye veje til bedre praksis


Beskrivelse


Med afsæt i en systemisk og socialkonstruktionistisk tænkning gives der inspiration til at lede kreative og fremadrettede processer i organisationer hvor der skabes rum for dialog på tværs af faggrænser og hierarkier.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. jan. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 31. jan. 2011

Primært for konsulenter, men kan også virke som inspiration til den leder, der ønsker selv at sidde for bordenden i udviklingsprocesser.

De 3 forfattere er erfarne proceskonsulenter fra den private konsulentbranche. Bogen består af 3 dele. Første del bygger fundamentet for udviklingskonsulenten. Hvordan sættes rammen, refleksioner over roller og typer af spørgsmål. Anden del af bogen er den mest fyldige. Den indeholder en guldgrube af konkrete øvelser. Øvelserne er samlet og kategoriseret i forhold til formålet, eksempelvis anerkendelse, kommunikation, det at arbejde med visioner, kreativitet og idégenerering, teamudvikling. Hver øvelse er beskrevet ud fra en meget klar skabelon. Hvad er formålet, hvad er idéen, hvor mange deltagere, hvor lang tid tager den, hvordan bearbejdes den i gruppen efterfølgende. Sidste del af bogen gennemgår det teoretiske fundament, som hele bogen bygger på, nemlig hele det systemiske begrebsapparat. Bogen er en slags grundbog i proceskonsultation og kan læses som en helhed. Men bogens enkeltdele kan også anvendes i forskellige sammenhænge, eksempelvis øvelsesdelen.

Der findes to nyere sammenlignelige bøger. Dels Anerkendende procesøvelser : veje til engagement og forankring, 2010, hvor det er de konkrete øvelser og metoder, der er i fokus, hvor Den professionelle proceskonsulent, 2010 mere har fokus på forskellige positioner og typer af proceskonsultation.

En grundig indføring i det at fungere som proceskonsulent i organisatoriske processer.