Bøger / faglitteratur til børn

Krigen mod terrorismen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. juni 2004

af

af

Jesper Holtoug (skole)

d. 29. juni 2004

Af indlysende grunde er der siden 11.9.2001 udkommet masser af fagbøger om international terrorisme og terrorismens årsager. Denne hører til den seriøse og vedkommende del af slagsen. Selvom bogen er ganske tekstrig og omfattende, er den så klar i sprog og struktur, at den kan læses allerede fra 13-års alderen, hvis man ellers har interesse for og et vist indblik i internationale forhold. Der er ingen øvre aldersgrænse, idet alle, der ønsker et sammenhængende overblik over den moderne terrorisme, her finder en ganske grundig og nuanceret gennemgang af dette barske kapitel af den nyere internationale historie. Bogen gennemgår en lang række konkrete terroraktioner og forklarer de årsager og motiver, der formodes at ligge bag. Samtidig belyses en del af de reaktioner, som terroren er blevet imødegået med og de moralske og retslige dilemmaer, som kampen mod terroren ofte medfører - eksempelvis likvideringer, offentlige henrettelser, tortur og andre tilsidesættelser af demokratiske rettigheder. Et par af de mest væsentlige afsnit findes i bogens indledning, hvor begreber som individuel terror, gruppe- og statsterrorisme diskuteres. Bogens fotografiske illustrationer er lige så nedtonede, relevante og renset for dramatiske effekter som den lødige tekst.Informationer og udgaver