Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Terrorisme - den usynlige fjende


Beskrivelse


Med baggrund i 11. september 2001 defineres terrorisme. Afsnit om hvem terroristerne er, hvorfor der er terrorisme samt terrorisme set som en trussel mod demokrati. Også omtale af kampen mod terrorisme i Danmark.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2002

af

af

Else Lerche

d. 19. apr. 2002

Titlen, sat på baggrund af flammer, fotografier af de ramte tårne i World Trade Center og den omfattende bagsidetekst viser at det er en aktuel og opdateret fagbog om emnet. Den supplerer Den globale terrorisme, 2002/14. Det er en meget læseværdig og informativ bog. Her kan man hente viden og se forskellige synspunkter lagt frem. Der lægges op til debat og stillingtagen. Forfatterne har deres egne, ofte skarpe meninger, og de markerer når de fremlægger egne synspunkter. Teksten er veldisponeret og skrevet i et velformuleret sprog. Ud over hovedteksten, sat i to spalter i en åben sats med bred margin, er faktablokke med fx definitioner, citater og uddybende oplysninger. Aviscitater er kun fra Jyllands-Posten. Bogen er tænkt til undervisning, der er spørgsmål i margin og opgaver bag i, men den er meget anvendelig for alle fra 14 år. Der er register og litt.henv. Man får viden om terrorisme både nu og i tilbageblik, hvem der kan defineres som terrorister, hvorfor den opstår, hvordan den truer demokratiet, udbredelsen i Danmark, specialstyrker der bekæmper den, og politikere om kampen mod terrorismen, her er forslag til den danske antiterrorpakken optrykt. At forholdet mellem Israel og palæstinenserne er centrale, oplever man også her.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2002

af

af

Boy Olesen (skole)

d. 19. apr. 2002

Efter 11. september er terrorismen blevet en del af alle menneskers hverdag. Derfor kommer denne bog meget passende. Med udgangspunkt i 11. sept. redegøres der for en hel række forhold omkring terrorisme, fx Hvem er terroristerne? Hvad er terrorisme? Hvorfor terrorisme? Terrorisme set i forhold til demokratiet, altså sætter vi demokratiske rettigheder over styr i bestræbelserne på at komme terrorismen til livs? Hvordan bekæmpes terrorisme? Et af bogens mest interessante afsnit omhandler mediernes rolle og risikoen for at medierne bliver terroristernes forlængede arm. Mediernes ansvar for ikke at skabe unødig frygt i befolkningerne bliver også omtalt. Sammen med bogens gennemgående tekst er der placeret blå tekstfelter, som indeholder udtalelser fra forskellige personer til støtte for forfatternes formuleringer. I bogens margin er der løbende indsat små spørgsmålsfelter, hvor der rejses relevante spørgsmål til den netop læste tekst. Bag i bogen er der et par siders opgaver, der knytter sig til bogens forskellige afsnit. Et flot layout præger bogen, gode og relevante billeder, dog måtte der gerne have været flere billeder. Bogen kan læses fra 8. kl., og vil være særdeles relevant i projekt- og emnearbejde. Bogen bør stå på ethvert bibliotek.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 20 (2002)

af

af

Kaare Øster

Årg. 119, nr. 20 (2002)


Historie & samfundsfag

Årg. 41, nr. 3 (2002)

af

af

Claus Bredahl Sørensen

Årg. 41, nr. 3 (2002)