Bøger / faglitteratur

Kultur og sundhed : et mangfoldigt felt - forskning, teori og praksis


Beskrivelse


Samspillet mellem kunst, kultur og sundhed har stået centralt i menneske- og samfundsforståelsen i store dele af historien, og dynamikkerne har optaget klinikere i årtier. Grundbogen undersøger og præsenterer forskning på tværs af indsatser samt en række forskellige teoretiske positioner og praksisser inden for kultur- og sundhedsfeltet. Henvender sig til studerende, forskere og klinikere.