Bøger / faglitteratur / lærebøger

Lærebog i offentlig ret


Beskrivelse


Introduktion til principper, problemstillinger og centrale lovkomplekser inden for den offentlige rets hovedområder: statsret, forvaltningsret, Folkeret og menneskerettigheder og EU-ret.