Bøger / faglitteratur

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger ; Kortlægning af lærer-pædagog-samarbejdet i 2016 ; Elementer i det velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger i praksis ; Læreres og pædagogers vurdering af udbyttet af samarbejdet om undervisningen


Informationer og udgaver