Bøger / faglitteratur

Læsning - teori og praksis


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. mar. 2006

af

af

Mads Overmark

d. 24. mar. 2006

Redaktørerne af bogen mener, at der er et behov for at udvikle læseundervisningen, og de har derfor samlet 14 artikler, der diskuterer problemstillinger i den forbindelse. Det er interessant læsning og bogen kommer langt omkring: Forslag til arbejde med litteratur i 1.-2. klasse, læsejournal, identifikation af og hjælp til børn med disposition for dysleksi og reading recovery for blot at nævne nogle af emnerne. Det er en blanding af teoretiske overvejelser og konkrete forslag til, hvordan underviserne kan gribe sagen an. Bogen er ikke en samlet argumentation for anvendelse af en bestemt pædagogik, fx bliver både helheds- og elementmetoden behandlet, og fremhævet som det der virker. Samtidig henvender bogen sig til andre end folkeskolens lærere. Mange af skribenterne er enige om, at læsning ikke kun er et anliggende for skolen. De peger på det vigtige i, at man allerede i børnehaven arbejder målrettet med forudsætningerne for at læse. Efter hver artikel findes der omfattende litteraturlister til videre studier. Bogen er et godt materiale for studerende, pædagoger og lærere samt de forældre, som har interesse for læsningen og dens problemfelter. Mange af artiklerne vil kunne anvendes som oplæg til diskussion på pædagogiske dage og i teams.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 43 (2006)

af

af

Tove Kettner Heiberg

Årg. 123, nr. 43 (2006)


Specialpædagogik

Årg. 26, nr. 5 (2006)

af

af

Birgit Trolle Hansen

Årg. 26, nr. 5 (2006)