Bøger / faglitteratur

Ledelse af det relationelle selv : perspektiver på selvledelse


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. juni 2013

af

af

Alma Lind Jensen

d. 20. juni 2013

Bogen er nok i første omgang beregnet på ledere, men fordrer en særlig motivation og gerne et forhåndskendskab til selvledelse og de udviklinger, der ligger heri. Men bogen kan også læses af andre, da den dybest set handler om selvudvikling.

Begrebet det relationelle selv dækker over den opfattelse, at et menneske ikke består af ét kerneselv, men derimod rummer mangfoldige selver, der kommer i spil i forskellige situationer, og som fører indre dialoger. Selvledelse handler således om de særlige samtaler og processer, vi kan bruge til at arbejde med de forskellige selv'er - alene eller sammen med andre. Så lederen kan ved at bruge bogens værktøjer lære ikke blot at lede sine egne selv'er, men støtte medarbejderne i en proces, hvor de forløser deres selvledende potentiale. Bogens teoretiske grundlag er socialkonstruktionisme. Danielle Bjerre Lyndgaard er cand.merc., forfatter mm. med praktisk erfaring som leder, udvikler og konsulent med særligt fokus på dynamikken mellem relationer og resultatskabelse. Bogen har forord af Flemming Andersen (Selvledelse 2. udgave 2013).

Og det er netop den bog, det er mest nærliggende at sammenligne med, idet begrebsopfattelsen her ligger tæt på Lyndgaards, hvor andre selvledelsesbøger har andre grundantagelser som udgangspunkt.

Bogen er en flot repræsentant for moderne ledelsestænkning og vil kunne bruges af ledere og andre med særligt fokus på de menneskelige udviklingsperspektiver.