Bøger / faglitteratur

Ledelse af sociale institutioner : pædagogisk ledelse under forandring


Beskrivelse


Om ledelse i offentlige institutioner inden for det sociale område: børnehaver, vuggestuer og socialpædagogiske institutioner.