Bøger / faglitteratur

Ledelse fra den spirende fremtid : fra ego-system til øko-system økonomier


Beskrivelse


Vi er trådt ind i opløsningens tidsalder. Økonomisk kollaps, klimaforandringer, udtømning af ressourcer og en voksende kløft mellem rig og fattig er blot nogle af tegnene. Otto Scharmer og Katrin Kaufer spørger om, hvorfor vi bliver ved med at skabe resultater, som ingen ønsker? Mødet med udfordringerne i dette århundrede kræver en opdatering af vores økonomiske logik og tankesæt, fra et forældet ´ego-system´, der udelukkende fokuserer på ens egen trivsel, til en ´øko-system´ bevidsthed, der lægger vægt på fællesskabets trivsel.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2014

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 4. mar. 2014

Det er de samme ledere, som har taget Scharmers bog Teori U, der kom på dansk i 2008, til sig, som også vil læse denne.

Den tysk-amerikanske ledelsesguru Otto Scharmer følger her sammen med sin kone op på supersuccessen Teori U der er blevet mødt med betydelig interesse i lederkredse og blandt konsulenter. Teori U er en ægte revolutionær ledelsesteori, som gør op med selve grundlaget for ledelse. Dens sigte er ikke kortvarig gevinst men derimod at sikre gennemgribende forandringer i målet for vores styring af verden. Konkret arbejder forfatterne med en bevægelse fra den nuværende "ego-system" der entydigt fokuserer på økonomisk gevinst til et "øko-system", der retter sig mod en bedring af en række grundlæggende problemer fra klimabeskyttelse til social lighed. Begrebsmæssigt henter de stof fra østlig tænkning og fra alternative vestlige lag. "Holisme" og at give fremtiden "..rum til at tage plads i os" definerer det sproglige univers. Bogen er med sin søgende og svagt mystiske undertone anderledes, og det er vanskeligt at se præcist hvad det nye er denne gang. Støttet af Steen Hildebrandts opbakning skal interessen dog nok kunne fastholdes en stund endnu.

Bøgerne Stop downloading, 2011, og Introduktion til Teori U, 2012, er et par eksempler på titler, denne må konkurrere med om læsernes gunst.

Otto Scharmer fortsætter her i samarbejde med sin kone, Katrin Kaufer, arbejdet med at udvikle den teori U, han oprindeligt offentliggjorde i 2007.