Bøger / faglitteratur

Ledelse gennem paradokset : om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet


Beskrivelse


Om hvad ledelsesopgaven går ud på og hvordan man som leder navigere i komplekse og modsætningsfyldte organisationer. Ledelse handler om at navigere i noget, hvor løsningen ikke findes en gang for alle.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. dec. 2012

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 5. dec. 2012

Det er ledere, som søger en dybere forståelse af de grundvilkår ledelse fungerer under mere end de, der er på jagt efter en færdig metode til ledelse, der vil have udbytte af at læse denne bog.

Forfatteren, der er cand.psych, ph.d og ledelseskonsulent tager afsæt i den komplekse virkelighed, moderne ledelse skal fungere i. Hun har et klart blik for de modsatrettede krav, der møder ledere, og forsøger at sætte en ny dagsorden mellem regler og fleksibilitet, mellem trivsel og effektivitet. Det er bogens ambition at nå bredt rundt om de mange forskellige ledelsestiltag og teorier og vise "bagsiden af ethvert ledelsestiltag". Bogen falder i tre dele, men forholder sig overordnet til den tilsyneladende konflikt mellem to ledelsesmæssige paradigmer: det moderne, retningssættende og det postmoderne mere dialogbaserede ledelsesparadigme. Forfatterens udgangspunkt er akademisk, og sprogligt og indholdsmæssigt er bogen på et højt abstraktionsniveau, og selvom indskudte dilemmaer fra "det virkelige liv" er med til at fastholde fokus på det konkrete, er det en bog, der stiller relativt store krav til læseren.

Udbuddet af ledelseslitteratur er omfattende, flere kredser omkring et paradigmeskift omkring ledelsesopfattelse. Unboss og På kanten af kaos er begge friske eksempler på dette, men begge er uden nærværende bogs teoretiske grundighed.

God teoretisk velfunderet bog om moderne ledelsesdilemmaer, med en relativt smal målgruppe.


Arbejdsmiljø

Årg. 29 nr. 4 (2013)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 29 nr. 4 (2013)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 50, nr. 2 (2013)

af

af

Henning Strand

Årg. 50, nr. 2 (2013)