Bøger / faglitteratur

Legende læring med digitale medier : multimodale forløb i dagtilbud


Beskrivelse


I bogen opstilles en didaktisk model for, hvordan børn og pædagoger sammen kan skabe multimodale og digitale medieudtryk.