Bøger

Lige muligheder : Støtte til udsatte børn og unge


Beskrivelse


Denne rapport er første led i en fælles evaluering af fem initiativer under handlingsprogrammet Lige muligheder: Efterværn til tidligere anbragte unge, Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, 24-timers kontaktordning for unge, Sociale viceværter i ungdomsboliger og Ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre. I alt beskriver rapporten 40 forsøgsprojekter, der er igangsat i 2009-2010.