Bøger / faglitteratur

Lissabontraktaten : sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag


Beskrivelse


Indeholder Lissabontraktaten sammenskrevet med EU's gældende traktatgrundlag, og de vigtigste protokoller og erklæringer samt afgørelser fra Det Europæiske Råd.