Bøger / faglitteratur / lærebøger

Makroøkonomi - videregående uddannelser


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Makroøkonomi - videregående uddannelser er en teoretisk stærk og pædagogisk anlagt lærebog. Formålet med bogen er at give læseren en forståelse af de samfundsøkonomiske sammenhænge, således at disse kan anvendes såvel i forbindelse med projektskrivning og studier i øvrigt som i jobmæssige sammenhænge. Der lægges gennem hele bogen vægt på at forklare den økonomiske teori og holde denne op mod "den virkelige verden". Det sker: · Ved uddybende forklaringer · Ved løbende at supplere teorierne med grafer, figurer og tabeller for derved at øge den intuitive fornemmelse · Ved hjælp af simple matematiske begreber, således at der sikres en logisk sammenhæng gennem hele bogen. Denne del er dog nedtonet i forhold til tidligere udgaver. Bogen er opdateret på en lang række punkter i forhold til forrige udgave. Del 4 sidst i bogen inddrager elementer fra bogen "Makroøkonomi i teori og praksis" vedrørende finansielle kriser, finansiel stabilitet og eurosamarbejdet. Denne del er specielt rettet mod finansbacheloruddannelsen, men andre kan selvfølgelig også inddrage disse elementer i undervisningen. Desuden er der sket en væsentlig opdatering af alle bogens kapitler. Det gælder ikke mindst kapitel 6 om finanspolitikken, hvor der er lagt endnu mere vægt på tilrettelæggelsen af finanspolitikken i Danmark, herunder budgetloven og begrebet økonomisk råderum. Endelig er bogens figurer, tabeller, regler m.m. blevet opdateret. Bogen danner en helhed sammen med Mikroøkonomi - videregående uddannelser. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og rettelser.

Indhold

Konjunkturbeskrivelse ; Nationalregnskabet ; Betalingsbalancen og kapitalbalancen ; Valuta ; Globalisering og konkurrenceevne ; Rentedannelsen ; Den finansielle sektor i Danmark ; Varemarkedet og finanspolitikken ; Stabiliseringspolitik på kort sigt , Arbejdsmarkedet og den samlede ligevægt ; Stabiliseringspolitik på langt sigt ; Inflation og strukturel ledighed ; Strukturpolitik ; Langsigtet økonomisk vækst