Bøger / faglitteratur

Mangfoldighed og læring : betydning af kulturel mangfoldighed for ledelse og læring i organisationen


Beskrivelse


På baggrund af interviewundersøgelse af personalemedarbejdere, belyses hvilken læring der opstår, når flygtninge og indvandrere ansættes i danske virksomheder.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 25. feb. 2009

Bogen er formidling af en undersøgelse, der er en del af et forskningsprojekt. Den vil have en målgruppe blandt forskere, undervisere og studerende indenfor lærings- og organisationsudviklingsfeltet.

Den undersøgelse, hvis resultater bogen formidler, har til formål at belyse, hvilken læring der opstår, når flygtninge og indvandrere ansættes i danske virksomheder. Situationen indeholder et stort læringspotentiale, der er dobbeltsidigt. Dels er der læring for de etnisk fremmede, der bliver ansat på virksomhederne, dels foregår der en organisatorisk læring i virksomheden. Det teoretiske fundament, der lægges til grund for bogens konklusioner er Wengers teori om læring i praksisfællesskaber. Et repræsentativt udsnit af virksomheder har bidraget med interviews, som danner undersøgelsens datamateriale.

Der er kommet en del litteratur om mangfoldighedsledelse - kunsten at lede en multikulturel virksomhed, eksempelvis Mangfoldighedsledelse af Brandi og Hildebrandt, 2003. Den bog, der umiddelbart emnemæssigt ligger tættest på denne er Mangfoldighed som virksomhedsstrategi, 2001, hvor den merværdi, der er i at arbejde strategisk med forskelligheden i organisationen, belyses. Her udfoldes emnet imidlertid yderligere ved at inddrage læringsaspektet eksplicit.

Bogen formidler resultatet af en forskningsundersøgelse, der belyser hvilken læring der skabes, når virksomheder ansætter medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk.