Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Denne grundbog handler om de teknologiske muligheder, landmændene har når de skal dyrke deres afgrøder. Den beskriver i detaljer, hvordan maskinerne er konstrueret, hvordan de fungerer og hvad de bruges til. Bogen følger stort set planternes livscyklus fra etablering til høst og har desuden kapitler om f.eks. transport og markvanding. Denne bog er målrettet faget "Maskinlære" på landbrugsuddannelsens hovedforløb. Men de grundige tekniske forklaringer, de mange illustrationer og et fyldigt stikordsregister gør at bogen også er velegnet til opslagsværk, for alle der er interesserede i landbrugsmaskiner.