Bøger / faglitteratur / lærebøger

Medieanalyse og relevans : grundbog i medieanalyse


Beskrivelse


Med udgangspunkt i de modaliteter som medier kommunikerer med præsenteres en række tværgående analytiske begreber og modeller.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. juni 2010

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 22. juni 2010

Grundbog i medieanalyse for studerende på de videregående uddannelser, heriblandt især læreruddannelsen og universiteternes grunduddannelser.

Bogen indledes med en introduktion til mediebegrebet og en kort historisk gennemgang af mediernes udvikling. Derefter præsenteres de medieteoretiske begreber, som danner basis for det analytiske arbejde. Til forskel fra andre bøger om medier, tager denne bog ikke udgangspunkt i de enkelte medier, men i selve de udtryksformer som medier kommunikerer med. Det begrundes med, at udtryksformerne danner en tværgående analytisk platform for medierne, hvorfra man skal vælge relevante analytiske begreber og modeller, da man ikke slavisk skal analysere alt, men kun det relevante. Bogen er en god grundbog og værktøjsbog i medieanalyse for de videregående uddannelser.

Bogen bygger videre på forfatterens bøger Analyse og relevans - grundbog i litterær analyse og fortolkning, 2003 og Sproglig analyse og relevans, 2004. Det vil derfor være oplagt at anvende alle tre titler samlet. En anden god titel om medieanalyse er Medier og medieundervisning, 2003.

Velformuleret grundbog i medieanalyse, som grundigt præsenterer de tværgående analytiske begreber og modeller for mediefeltets mange forskellige genrer.