Bøger / faglitteratur / vejledninger

Meditation : principper og funktion


Beskrivelse


Bogen er en vejviser til meditation som et redskab og er ikke bundet af bestemte religiøse overbevisninger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 2000

af

af

Claus Bundgaard

d. 14. apr. 2000

"Formålet med at meditere er at forvandle og vække os", skriver den engelske forfatter i indledningen til denne overvejende praktiske vejledning i hvordan, man mediterer. Efterfølgende udvider hun dog denne definition kraftigt, så meditation nærmest får karakter af at være et universalmiddel til fysisk og psykisk velvære samt en metode til at udvikle medfølelse, omsorg og fred i forhold til andre. Derimod nedtoner Feldman meditation som en kanal til religiøs erkendelse. Ganske vist har meditation rod i mystiske og åndelige traditioner, men da hun i nogen grad sætter lighedstegn mellem religiøs hengivelse og flugt fra sig selv og livets udfordringer, sigter alle bogens øvelser og meditationstemaer på verdslig livsførelse. Denne indfaldsvinkel bliver yderligere understreget i bogens sidste kapitel "Meditation i dagliglivet", hvor øvelserne sammenkædes med dagligdags handlinger som at gå og at spise. Jeg tror, Feldmans indgang til stoffet rammer de fleste mediterendes behov, men samtidig vil mange religiøst interesserede opfatte den som en forfladigelse af begrebet. Afslutter med adresseliste på både danske og udenlandske meditationsskoler.